tablica azbest2023

 

Gmina Magnuszew otrzymała dotację z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Gminy Magnuszew" w kwocie 35.000,00 zł