1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023– wrzesień 2023.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny świderki),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka wieprzowa),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  Pomoc żywnościowa trafiła do 376 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.
 3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  - 5,18880 ton żywności;
  - 376 paczek żywnościowych;
  - 0 posiłków;
  4. Dla Beneficjentów POPŻ Podprogram 2021 plus prowadzono spotkania aktywizujące o charakterze włączenia społecznego w ramach pracy socjalnej.