Wójt Gminy Magnuszew zgodnie z art. 37f § 5 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277) podaje informację o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w § 1 na dzień 15 października 2023 r.

Linie komunikacyjne transportu ze wskazaniem przystanków i godziny odjazdów z poszczególnych przystanków, w odniesieniu do poszczególnych lokali Obwodowych Komisji Wyborczych (I i II kurs).

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 i Nr 2 w Magnuszewie

Grzybów-Wólka Tarnowska-Przewóz Stary- Przewóz Tarnowski-Latków- Kurki- Ostrów- Wola Magnuszewska-Tyborów-Grzybów-Magnuszew

Godz. 8.05, 12.05 Grzybów Stary (koło jeziora)

Godz. 08.07, 12.07 Grzybów Stary (koło skupu owoców)

Godz. 8.12,  12.12 Wólka Tarnowska (na zakręcie przy wiejskiej tablicy informacyjnej)

Godz. 8.15, 12.15 Wólka Tarnowska (przystanek szkolny przy skrzyżowaniu na wieś)

Godz. 8.18, 12.18 Przewóz Stary (przy tablicy - oznaczenie miejscowości)

Godz. 8.20, 12.20 Przewóz Tarnowski (przy figurze)

Godz. 8.22, 12.22 Przewóz Tarnowski (przy wale)

Godz. 8.25, 12.25 Przewóz Tarnowski (przy szkole)

Godz. 8.27, 12.27 Przewóz Tarnowski (przystanek szkolny)

Godz. 8.30, 12.30 Latków

Godz. 8.35, 12.35 Kurki (przystanek szkolny)

Godz. 8.40, 12.40 Ostrów (przystanek szkolny)

Godz. 8.45, 12.45 Wola Magnuszewska (pod lasem - przystanek szkolny)

Godz. 8.50, 12.50  Tyborów (przystanek szkolny)

Godz. 8.53, 12.53  Wola Magnuszewska (przystanek szkolny I)

Godz. 8.55, 12.55  Wola Magnuszewska (przystanek szkolny II)

Godz. 9.00, 13.00 Grzybów (przystanek autobusowy przy DK 79)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Przydworzycach

Basinów-Dębowola-Bożówka-Kłoda-Przydworzyce

Godz. 8.10, 12.10 Basinów (przystanek szkolny)

Godz. 8.15, 12.15 Dębowola (przystanek szkolny)

Godz. 8.20, 12.20 Bożówka (przystanek szkolny)

Godz. 8.22, 12.22 Bożówka (przystanek szkolny przy DK 79)

Godz. 8.30, 12.22 Kłoda (remiza)

Godz. 8.35, 12.25 Kłoda (przystanek szkolny I)

Godz. 8.37, 12.27 Kłoda (przystanek szkolny II)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Trzebieniu

Wilczowola-Trzebień

Godz. 8.40,  12.40 Wilczowola (przystanek szkolny I)

Godz. 8.42,  12.42 Wilczowola (przystanek szkolny II)

Godz. 8.45   12.45 Trzebień (przystanek szkolny – bloki)

Godz. 8.50   12.50 Trzebień (przystanek szkolny – lasek)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Wilczkowicach Dolnych

Żelazna Nowa- Żelazna Stara- Wilczkowice Dolne

Godz. 8.40,  12.40  Żelazna Nowa (przystanek przy DK 79)

Godz. 8.45,  12.45  Żelazna Stara (przystanek szkolny)

Godz. 8.48,  12.48  Wilczkowice Dolne (przystanek szkolny - za laskiem)

Godz. 8.50, 12.50  Wilczkowice Dolne (przystanek autobusowy przy DK 79)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Chmielewie

Gruszczyn- Chmielew- Kępa Skórecka-Chmielew

Godz. 8.00,  14.00 Gruszczyn (przy skrzyżowaniu DK 79 z drogą na wieś Gruszczyn)

Godz. 8.05,  14.05 Gruszczyn (przystanek szkolny – sołtys)

Godz. 8.15,  14.15 Chmielew (przystanek szkolny – sołtys)

Godz. 8.25,  14.25  Kępa Skórecka (przystanek szkolny)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Mniszewie

Rękowice- Mniszew

Godz. 9.10,  15.05  Rękowice (przystanek szkolny)

Godz. 9.15,  15.10  Mniszew  (Ośrodek Zdrowia)

Godz. 9.20,  15.15  Mniszew (przy kościele pw. Św. Rocha)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Rozniszewie

Zagroby- Kolonia Rozniszew- Rozniszew

Godz. 10.05,  16.00 Zagroby (przystanek autobusowy)

Godz. 10.15,  16.10 Kolonia Rozniszew (przy figurze)

Godz. 10.25,  16.20 Rozniszew (przy Ochotniczej Straży Pożarnej)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Osiemborowie

Urszulin – Aleksandrów– Osiemborów

Godz. 12.00, 18.00  Urszulin (przystanek szkolny)

Godz. 12.15, 18.15  Aleksandrów (przystanek autobusowym przy DW 736)

Godz. 12. 25, 18.25 Aleksandrów (przystanek szkolny)

Godz. 12.35, 18.35  Osiemborów (przystanek szkolny w stronę Żelaznej Starej)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Anielinie

Boguszków- Anielin

Godz. 11.00, 17.00 Boguszków (przystanek szkolny)

Godz. 11.10, 17.10 Anielin Kępa (przystanek szkolny)

Godz. 11.20,  17.20 Anielin Folwark (przystanek szkolny)

Kursy powrotne dostosowane będą liczby osób korzystających z kursu do lokalu wyborczego (najpóźniej - pół godziny po dowiezieniu).