INFORMACJA NA TABLICĘ OGLOSZEN A4 KARTKA

Gmina Magnuszew otrzymała dofinansowanie zadania pn. Ekologiczny Piknik Rodzinny „W gminie Magnuszew działamy i o środowisko wspólnie dbamy” w wysokości 30 000,00 zł. Projekt realizowany jest z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu 2023-EE-2 „Ekologiczny piknik rodzinny”. Piknik odbędzie się na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie we wrześniu 2023. Przedmiotowe przedsięwzięcie ma na celu pogłębienie wiedzy i wrażliwości ekologicznej oraz świadomości zmian klimatycznych przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Organizacja pikniku zaktywizuje społeczność lokalną do podejmowania różnorodnych działań zmierzających do zmiany postawy i nawyków oraz przewidywania określonej działalności człowieka w środowisku.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Klimatu i Środowiska – Pani Anny Moskwy.