Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej na terenie Gminy Magnuszew.

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?

  1. Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych (niestanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Aplikację Suszową od 24 lipca 2023 r. do 15 października 2023 r..Link do Aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/    W aplikacji można zgłaszać uprawy już zebrane z pola. Instrukcja i szczegóły dostępne pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign
  2. W przypadku braku zaufania do Aplikacji, bądź nie zgodzenia się z wyliczeniami strat dokonanymi przez Aplikację Suszową, producent rolny może wystąpić do Urzędu Gminy w Magnuszewie o dodatkowe oszacowanie strat przez Komisję. Komisja dokonuje oszacowania szkód w terminie nie późniejszym niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji. W związku z powyższym, aby szacowanie Komisji mogło się odbyć, plon nie może zostać zebrany przed szacowaniem Komisji. Wnioski można składać do 15 września 2023 r.
  3. Z szacowania strat przez Komisję zostanie sporządzony Raport, którego dane zostaną wprowadzone do Aplikacji Suszowej, w celu dalszej oceny zgłoszonych strat.
  4. Wniosek i niezbędne załączniki do pobrania w przypadku zgłoszenia wniosku Komisji:

Do wniosku należy dołączyć wydruk wniosku o płatności bezpośrednie złożony do ARiMR.

 

Załącznik nr 1 Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku wystąpienia suszy rolniczej [ DOCX ] [ PDF ]