Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu realizowanego na terenie Gminy Magnuszew pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Magnuszew" współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego proszone są o składnie wniosków o objęcie zabiegiem sterylizacji/kastracji zwierzęcia.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Magnuszewie w pokoju nr 12 oraz zamieszczone na stronie Urzędu. Termin składania wniosków upływa 04 sierpnia 2023 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt zakłada sterylizację, kastrację oraz czipowanie zwierząt właścicielskich .Gmina finansuje zabieg sterylizacji/kastracji natomiast koszty związane z przygotowaniem zwierzęcia do zabiegu oraz leczeniem pooperacyjnym ponosi właściciel zwierzęcia.

Powyższe zabiegi wykonywane będą w gabinecie weterynaryjnym M-WET, ul. Długa 16 A/2 Warka.

Wniosek sterylizacja/kastracja [ PDF ] [ DOCX ]