W ślad za komunikatem PAP dzielimy się dobrą wiadomością – Już wkrótce Magnuszew miastem!

Rząd zaproponował, by od 1 stycznia 2024 r. status miasta uzyskały 34 miejscowości: trzy w kujawsko-pomorskim, trzy w lubelskim, jedna w lubuskim, osiem w łódzkim, jedenaście w mazowieckim, jedna w opolskim, dwie w podkarpackim, jedna w śląskim, dwie w świętokrzyskim i dwie w wielkopolskim.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy trafił do opiniowania m.in. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z propozycją rządu od 1 stycznia 2024 r. status miasta mają uzyskać 34 miejscowości.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, „do ministra właściwego do spraw administracji publicznej wpłynęło 50 wniosków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego stopnia gminnego, dotyczących ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy”. W gminach ubiegających się o zmiany dotyczące granic lub statusu miejscowości przeprowadzono konsultacje, w których większość mieszkańców poparła projekt. We wnioskach o nadanie miejscowościom statusu miasta, lokalne władze podnosiły argument dotyczący istniejących już miejskich cech funkcjonalno-przestrzennych. Większość miejscowości aspirujących do statusu miasta wcześniej posiadała prawa miejskie, które utraciła, najczęściej w wyniku represji po Powstaniu Styczniowym.

Poniżej pełna lista miejscowości, które mają 1 stycznia 2024 uzyskać status miasta.

1) Bobrowniki – w gminie Bobrowniki, w powiecie lipnowskim, w województwie kujawsko-pomorskim;
2) Kikół – w gminie Kikół, w powiecie lipnowskim, w województwie kujawsko- pomorskim;
3) Gąsawa – w gminie Gąsawa, w powiecie żnińskim, w województwie kujawsko- pomorskim;
4) Piszczac – w gminie Piszczac, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim;
5) Turobin – w gminie Turobin, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim;
6) Czemierniki – w gminie Czemierniki, w powiecie radzyńskim, w województwie lubelskim;
7) Brody – w gminie Brody, w powiecie żarskim, w województwie lubuskim;
8) Grabów – w gminie Grabów, w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim;
9) Kiernozia – w gminie Kiernozia, w powiecie łowickim, w województwie łódzkim;
10) Białaczów – w gminie Białaczów, w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim;
11) Żarnów – w gminie Żarnów, w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim;
12) Inowłódz – w gminie Inowłódz, w powiecie tomaszowskim, w województwie łódzkim;
13) Osjaków – w gminie Osjaków, w powiecie wieluńskim, w województwie łódzkim;
14) Bolesławiec – w gminie Bolesławiec, w powiecie wieruszowskim, w województwie łódzkim;
15) Parzęczew – w gminie Parzęczew, w powiecie zgierskim, w województwie łódzkim;
16) Maciejowice – w gminie Maciejowice, w powiecie garwolińskim, w województwie mazowieckim;
17) Głowaczów – w gminie Głowaczów, w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim;

18) Magnuszew – w gminie Magnuszew, w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim;

19) Ciepielów – w gminie Ciepielów, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim;
20) Sienno – w gminie Sienno, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim;
21) Dobre – w gminie Dobre, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;
22) Siennica – w gminie Siennica, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim;
23) Osieck – w gminie Osieck, w powiecie otwockim, w województwie mazowieckim;
24) Gielniów – w gminie Gielniów, w powiecie  przysuskim, w województwie mazowieckim;
25) Odrzywół – w gminie Odrzywół, w powiecie przysuskim, w województwie mazowieckim;
26) Przytyk – w gminie Przytyk, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim;
27) Strzeleczki – w gminie Strzeleczki, w powiecie krapkowickim, w województwie opolskim;
28) Bircza – w gminie Bircza, w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim;
29) Jawornik Polski – w gminie Jawornik Polski, w powiecie przeworskim, w województwie podkarpackim;
30) Przyrów – w gminie Przyrów, w powiecie częstochowskim, w województwie śląskim;
31) Gowarczów – w gminie Gowarczów, w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim;
32) Bogoria – w gminie Bogoria, w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim;
33) Rychtal – w gminie Rychtal, w powiecie kępińskim, w województwie wielkopolskim;
34) Mieścisko – w gminie Mieścisko, w powiecie wągrowieckim, w województwie wielkopolskim.