W związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew z którego wynika brak możliwości gromadzenia odpadów w pojemnikach większych niż 240 l,  informuję o wyłącznej możliwości gromadzenia i wystawiania pojemników z odpadami o pojemności 120 l i 240 l.

 

Uchwała Nr LXIII/365/23 RADY GMINY MAGNUSZEW z dnia 24 maja 2023r. zmieniająca Uchwałę nr XXXII/203/21 Rady Gminy Magnuszew z dn. 15.03.2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew. [ PDF ]