ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 13 lipca 2023 r. [ PDF ]