Zarządzenie Nr 63/2023
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 26 czerwca 2023r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Przydworzycach