Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż rozpoczyna wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014‑2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących kryteriów kwalifikowalności oraz sposobów kwalifikacji beneficjentów można pozyskać w siedzibie GOPS w Magnuszewie w godzinach pracy Ośrodka (tj. pon. 7:30‑17:00, wt.-czw. 7:30-15:30, pt. 7:30-14:00) w pokoju nr 12 (parter) bądź telefonicznie pod nr tel. (48) 62 17 025 (wew.: 204, 227, 228).