Magnuszew, 09.12.2022 r.

BT.6220.3.2021.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Magnuszew zawiadamia strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań: Zadanie A – rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria – Mniszew, Zadanie B – Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew – Magnuszew” o wydaniu Decyzji nr BT.6220.3.2021.2022 z dnia 09.12.2022 r.

Magnuszew, 09.12.2022 r.

BT.6220.3.2021.2022

DECYZJA

ODMAWIAM

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań: Zadanie A – rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria – Mniszew, Zadanie B – Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew – Magnuszew”