Urząd Gminy w Magnuszewie informuje:

Osoby zainteresowane zakupem węgla z rabatem, orientacyjna cena ok. 2000 zł/ tona, maksymalna ilość to: 1,5 tony na gospodarstwo domowe. Konieczne jest złożenie deklaracji chęci zakupu węgla które należy dokonać w

Sekretariacie Urzędu Gminy w Magnuszewie do dnia 4 listopada 2022 r.

 

UWAGA: Osoby uprawnione do zakupu to: osoby posiadające piec C.O. na węgiel, otrzymały dodatek węglowy 3 tyś. zł i nie korzystały z rabatowego zakupu węgla w 2022 roku.