ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 19 lipca 2021 r. [ PDF ]