30 kwietnia 2021 r. w 81 rocznicę śmierci mjr. H. Dobrzańskiego przy szańcu Hubala w Anielinie koło Opoczna oddano hołd legendarnemu dowódcy Oddziału Wydzielonego WP. Mimo pandemii na miejsce przybyło wiele osób, którym droga jest pamięć Hubala i Hubalczyków.

W 1939 roku Przydworzyce i Kłoda znalazły się na szlaku bojowym majora Dobrzańskiego. W Woli Chodkowskiej oddział stoczył swoją pierwszą potyczkę z Niemcami. My, mieszkańcy Ziemi Magnuszewskiej, również mamy obowiązek przywołać z przeszłości postać Majora.

Niech przemówią Jego podkomendni: „Zginął człowiek, który swej przysięgi żołnierskiej nie złamał, honoru polskiego żołnierza nie splamił. Zostaliśmy my, tracąc w nim przyjaciela, ojca, a przede wszystkim, w całym słowa tego znaczeniu dowódcę. Zostaliśmy my, by Jego ideę kontynuować, by, jak nas nauczył, przetrwać do końca, bez względu na to, czy końcem będzie wolność Polski czy też śmierć ostatniego z nas. (…) Dowódca nasz nie żyje. Ale żyje wśród nas Jego idea i honor polskiego żołnierza (…)”.

Komunikat z 4.05.1940 r. podpisany : D-ca Sęp- porucznik.

Cześć Jego pamięci!