Działając na podstawie §3 ust. 7Uchwały Nr VI/85/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maj 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu  finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminy Magnuszew, podaje się wykaz podmiotów, którym przyznano dotację po rozstrzygnięciu konkursu wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań w zakresie wspierania i rozwoju sportu w Gminie Magnuszew w 2021 roku.

  1. LZS Magnuszew w wysokości 40.000 zł na zadanie "Organizacja oraz udział w zawodach i rozgrywkach sportowych - gra w piłkę nożną";