Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Magnuszew.

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach skutkuje sankcjami karnymi w postaci kary grzywny lub kary aresztu.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z naruszeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może być cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Nadzór nad prawidłową gospodarką nieczystościami ciekłymi przez mieszkańców gminy oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych sprawuje Wójt Gminy Magnuszew.

Poniżej wykaz podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie wywozu nieczystości ciekłych od mieszkańców na terenie Gminy Magnuszew:

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do opróżniania ich z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej jednak niż 1 raz na trzy miesiące.

Zachęcamy do regularnego podawania odczytów wodomierza za pośrednictwem Internetu. Jest to wygodny sposób, dostępny o każdej porze dnia, bez konieczności wychodzenia z domu i wizyty w Urzędzie.
Stan wodomierza można przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wskazując adres przyłącza lub numer licznika , stan licznika oraz datę dokonania odczytu

Ponadto stan wodomierza można podać dzwoniąc na nr 48 621 70 02 wew. 226