Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rozniszewie – dobudowa skrzydła
dofinansowanie 450.425,17 zł, całkowita wartość inwestycji 885.408,96 zł.

Budowa Żłobka Gminnego w Magnuszewie
dofinansowanie 244.336,00 zł, całkowita wartość inwestycji 1.483.300,00 zł.

Przebudowa drogi w Magnuszewie – ul. Partyzantów
dofinansowanie 323.791,66 zł, całkowita wartość inwestycji 733.163,64 zł.