Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż dystrybucja drugiej transzy artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 dla mieszkańców gminy Magnuszew, odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Miejscowość

Godzina

Data

Aleksandrów

800-900

06.07.2022 r.

Anielin

900-1000

Basinów

Boguszków

Bożówka

1000-1100

Chmielew

Dębowola

1100-1200

Gruszczyn

Grzybów

1200-1300

Kępa Skórecka

Kłoda

Kolonia Rozniszew

Latków

1300-1430

Magnuszew

800-1030

07.07.2022 r.

Mniszew

Osiemborów

Ostrów

1030-1130

Przewóz Stary

Przewóz Tarnowski

Przydworzyce

Rękowice

Rozniszew

1130-1230

Trzebień

Urszulin

Wilczkowice Dolne

Wilczowola

Wola Magnuszewska

1230-1330

Wólka Tarnowska

Żelazna Stara

1330-1430

 

Punkt odbioru żywności: Magnuszew, ul. Saperów 13 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)

1. Podczas wydawania żywności w magazynie może znajdować się tylko jedna osoba odbierająca.

2. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwości odbioru osobistego, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie ‑żywność zostanie dostarczona w indywidualny sposób.

3. Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiedn liczbę siatek, toreb w zależności od liczby członków rodziny uprawnionych do otrzymywania żywności.