Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż dystrybucja pierwszej transzy artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 dla mieszkańców gminy Magnuszew, odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Miejscowość

Godzina

Data

Aleksandrów

800-900

30.03.2022 r.

Anielin

900-1000

Basinów

Boguszków

Bożówka

1000-1100

Chmielew

Dębowola

1100-1200

Gruszczyn

Grzybów

1200-1300

Kępa Skórecka

Kłoda

Kolonia Rozniszew

Latków

1300-1400

Magnuszew

800-1030

31.03.2022 r.

Mniszew

Osiemborów

Ostrów

1030-1100

Przewóz Stary

Przewóz Tarnowski

Przydworzyce

Rękowice

Rozniszew

1100-1200

Trzebień

Urszulin

Wilczkowice Dolne

Wilczowola

Wola Magnuszewska

1200-1300

Wólka Tarnowska

Żelazna Stara

1300-1400

Punkt odbioru żywności: Magnuszew 13 (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)

1. Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego (założona maseczki oraz zachowanie należytej odległości od innych osób, min. 2 metry).

2. Opiekunki środowiskowe wykonujące obowiązki służbowe obsługiwane są poza kolejnością. 

3. Podczas wydawania żywności w magazynie może znajdować się tylko jedna osoba odbierająca.

4. W przypadku osób starszych i niepełnosprawnych, które nie mają możliwości odbioru osobistego, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie ‑żywność zostanie dostarczona w indywidualny sposób.

5. W przypadku niemożności odbioru artykułów spożywczych, w wyżej określonym terminie, z powodu kwarantanny bądź izolacji domowej członków rodziny, prosimy o zgłaszanie niniejszego faktu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie– artykuły zostaną dostarczone w indywidualnym trybie.

6. Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednią liczbę siatek, toreb w zależności od liczby członków rodziny uprawnionych do otrzymywania żywności.