Wpłaty można dokonywać nieodpłatnie
w Banku Spółdzielczym w Piasecznie - PS Bank O/Magnuszew,
Magnuszew, ul. Saperów 28
Godziny obsługi: pon.- pt. 8.00 - 15.30

Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • opłaty skarbowej
  • kanalizacja i wodociągi
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  • za zajęcie pasa drogowego
  • podatków

Numer konta: 60 8002 0004 0100 2033 2001 0006


Numer konta bankowego, na które można dokonać wpłat z tytułu:

  • gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Numer konta: 12 8002 0004 0100 2033 2001 0191