Wójt Gminy w Magnuszewie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXII/203/21 Rady Gminy z dnia 15 marca 2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew oraz Uchwałą nr XXXII/204/21 Rady Gminy z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Magnuszewie przy ul. Partyzantów będzie czynny 1 dzień w miesiącu w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 16:00.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Magnuszew.

Właściciel nieruchomości oddając odpady komunalne na PSZOK zobowiązany jest okazać potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc.

 

Uchwała Nr XXXII/203/21 Rady Gminy Magnuszew z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew [ PDF ]

Uchwała Nr XXXII/204/21 Rady Gminy Magnuszew z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Magnuszewie przy ul. Partyzantów [ PDF ]

PSZOK - Oświadczenie dla dostawców indywidualnych [ PDF ]