DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA OBSZARZE GMINY MAGNUSZEW [ DOC ] [ PDF ]