logo magus dof

Żłobek Gminny „Maguś” - szansą na aktywność zawodową rodziców

Informacje o projekcie (PDF 139 kB)

 

Rekrutacja rodziców do projektu

 • Regulamin rekrutacji [ PDF ]
 • Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa [ DOCX ]
 • Załącznik nr 2 – Wzór Informacji o uczestniku rodzicu projektu (formularz zgłoszeniowy) [ DOCX ]
 • Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia uczestnika Projektu [ DOCX ]
 • Załącznik nr 4 – Karta zgłoszenia dziecka 2021 – MAGUS [ PDF ]
 • Załącznik nr 5 – Wzór druku US-7 [ PDF ]
 • Załącznik nr 5 – Wzór zaświadczenia ZUS [ DOCX ]
 • Załącznik nr 6 – Wzór umowy [ DOC ]

 

Rekrutacja pracowników

 • Ogłoszenie o NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA W GMINNYM ŻŁOBKU „MAGUŚ” W MAGNUSZEWIE – 1 etat [ PDF ]
 • Kwestionariusz osobowy [ PDF ]
 • Wzory oświadczeń [ PDF ]
 • Wyniki rekrytacji na opiekuna w żłobku [ PDF ]