oczyszczalnia loga 2020

„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Magnuszew – Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów” dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie pożyczki w kwocie 3 308 139,96 zł