Gmina Magnuszew zrealizowała zadanie pn. „Wyposażenie budynku strażnicy oraz budowa altany rekreacyjnej na potrzeby Ochotniczej Straży pożarnej w Anielinie” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” dofinansowanego ze środków własnych Województwa Mazowieckiego„ zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/1006/2020 z dnia 24.06.2020 r.

Projekt obejmował:

- zakup 80 krzeseł, które stanowią uzupełnienie wyposażenia strażnicy OSP

- zakup chłodziarki podwójnej dwudrzwiowej, która stanowi uzupełnienie bazy kuchennej

- wykonanie altany rekreacyjnej przed budynkiem strażnicy OSP, która stanowi miejsce wypoczynku

Realizacja projektu została przeprowadzona w okresie  od 1.08.2020 r. do 30.09.2020 r., z którego będzie korzystać społeczność lokalna.