Zbiór informacje na temat inwestycji GDDKiA - przebudowa Drogi Krajowej nr 79 na odcinku przebiegającym przez Gminę Magnuszew.

 

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - DK79

„Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla zadań:
Zadanie A: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria - Mniszew.
Zadanie B: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew.”

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO [ ZIP ]
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM [ ZIP ]
WARIANTY [ ZIP ]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Magnuszew dot. Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - data publikacji 20 luty 2020 r. [ PDF ]

OPINIA SANITARNA- data publikacji 24 luty 2020 r. [ PDF ]

Pismo z GDDKiA dot. Aneksu nr 1 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko [ PDF ]
ANEKS DO RAPORTU O ODZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO [ PDF ]
ANEKS NR 2 DO RAPORTU O ODZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO [ PDF ]
ANEKS NR 2 DO RAPORTU KOREKTA ZAPISÓW [ PDF ]
Odpowiedzi na uwagi Mieszkańców [ PDF ]