W związku z awarią Stacji Uzdatniania Wody w Mniszewie i niemożliwością korzystania z wody dostarczanej na cele spożywcze, w remizach OSP dystrybuowana będzie woda pitna w butelkach w godz. 13:00 – 16:00.

Punkty odbioru wody dla mieszkańców z miejscowości:
Mniszew, Rękowice – OSP Mniszew
Chmielew, Gruszczyn – OSP Chmielew
Zagroby, Rozniszew – OSP Rozniszew
Anielin, Boguszków – OSP Anielin

W związku z awaria SUW Mniszew woda z wodociągu nie nadaje się do picia. Podjęte zostały działania naprawcze. Przepraszamy za utrudnienia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż Gmina Magnuszew otrzymała dodatkowe środki finansowe na wypłatę stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022.
W związku z powyższym, wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzję przyznającą stypendium szkolne za okres 01.09.2021 r. do 30.11.2021 r. mogą wystąpić do organu o zmianę wydanej decyzji
i wnioskować o przyznanie stypendium na kolejne miesiące roku szkolnego 2021/2022.
Osoby zainteresowane zmianą decyzji, proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie ul. Saperów 24, parter, pokój nr 14.
Z uwagi na pilność sprawy prosimy o zgłaszanie się do dnia 30.05.2022 r.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 18 maja 2022 r. [ PDF ]