ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska - 22 maja 2023 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 24 maja 2023 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 18 maja 2023 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 18 maja 2023 r. [ PDF ]

pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach znak:PIW.K.OZZ.5201.HPAI.11.2023 z dnia 12.05.2023r. [ PDF ]