Gmina Magnuszew została laureatem programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki dofinansowaniu od PSE, w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie realizowany będzie projekt ,,Moc inspir@acji w zdalnej edukacji. Kre@atywna szkoła w Rozniszewie”.

Wsparcie finansowe pozwoli na wyposażenie pracowni językowej w sprzęt komputerowy i narzędzia interaktywne, wspomagające prowadzenie lekcji zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym. Zakup odpowiedniego wyposażenia pozwoli również przygotować szkołę do funkcjonowania w okresie pandemii.
Celem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego
i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa. Więcej informacji
o działalności organizatora programu można znaleźć na stronie raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

 

Wyższa Szkoła Gospodarki z przyjemnością informuje, że w Głowaczowie w terminie 07 i 14.12.2020 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie „Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes”, realizowane w ramach projektu „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”.

Plakat informacyjny [ PDF ]

Ulotka informacyjna [ PDF ]

Urząd Gminy w Magnuszewie uprzejmie informuje, że ilość odebranych w I kwartale bieżącego roku odpadów wielkogabarytowych i opon znacznie przekroczyła szacowany limit na rok 2020. W związku z powyższym oraz z uwagi na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, planowana w listopadzie i grudniu zbiórka wielkogabarytów (w tym odbiór zużytych opon) nie będzie realizowana.

Planowany termin odbioru – I-II kwartał 2021 rok.