logo umiem moge

Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew

Gmina Magnuszew informuje, iż w związku z panującym stanem epidemii i skutkującym tym ograniczeniem realizacji części działań w projekcie ,,Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew”  za zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych okres realizacji projektu wydłużony został do 30-06-2022 r.

 

plakat poziom Magnuszew do 30 06 2021

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych zapisów ustawy o dowodach osobistych w dniu dzisiejszym sprawy związane z dowodami osobistymi będzie można załatwić w Urzędzie Gminy w Magnuszewie do godziny 12:00.

Przyjmowanie wniosków o wydanie i unieważnienie dowodu osobistego czy zgłoszenie jego utraty będzie się w tym dniu odbywało krócej w całym kraju w związku z wdrożeniem nowej wersji systemu.

Od dnia 7 listopada 2021 r. będą wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego.

Tym samym prosimy osoby, które chcą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego na dotychczasowych zasadach o dokonanie tych czynności możliwie jak najszybciej. Osoby, które posiadają ważne dowody osobiste, nie będą musiały wymieniać ich na nowe.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska z udziałem Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 4 listopada 2021 r. [ PDF ]