ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rolno - Przemysłowej i Ochrony Środowiska - 20 grudnia 2021 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 13 grudnia 2021 r. [ PDF ] - sesja nadzwyczajna

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 13 grudnia 2021 r. [ PDF ]