pomoc zywnosciowa

Szanowni Państwo, 

rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+, który jest kontynuacją już historycznego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, że przyjmuje zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z pomocy w formie paczek żywnościowych.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej  sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 2 056,40 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 590,00 zł netto – dla osoby w rodzinie

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie osobiście w godzinach pracy placówki lub telefonicznie pod numerem telefonu 48 62 17 025.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych planowany jest do końca listopada 2024 r.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie wydawania żywności.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 7 czerwca 2024 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 10 czerwca 2024 r. [ PDF ]

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z wodociągu Publicznego w Mniszewie gmina Magnuszew pow. Kozienice zaopatrującego miejscowości: Mniszew, Rękowice, Gruszczyn, Chmielew, Zagroby, Rozniszew, Boguszów, Anielin.

Komunikat oraz Ocena Jakości Wody [ PDF ]