W ślad za pismem Starostwa Powiatowego w Kozienicach informuję, że z dniem 25.10.2023 r. od godziny 8.00 wprowadzono wyłączenie w obu kierunkach odcinka drogi powiatowej nr 1707W Magnuszew-Przewóz Stary w m. Grzybów, obejmującego przepust pod koroną drogi, ze względu ma bezpieczeństwo ruchu drogowego (szybko postępujące zapadanie się przepustu i konieczność jego odbudowy). Przewidywany termin przywrócenia ruchu nastąpi w dniu 02.11.2023 r. o godzinie 16.00.

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 23 października 2023 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 23 października 2023 r. [ PDF ] - sesja nadzwyczajna

 

"Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Gminy Magnuszew" Dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.