729x308

 

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać do gminny. Jego wzór będzie jednolity dla całej Polski.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Wniosek o dodatek węglowy - https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - należy podpisać i dołączyć do wniosku [ DOC ] [ PDF ]

Pytania i odpowiedzi - https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-weglowy

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Kultury - 29 sierpnia 2022 r. [ PDF ]

dozynki 2022 plaktat www

6EC25E8D D486 4707 BB61 6FA740EE3E79 gotowy

 IMG 4492  IMG 4493

Ochotnicza Straż Pożarna w Anielinie została jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Przyznany grant pozwoli na doposażenie jednostki w defibrylator AED oraz da możliwość przeszkolenia dziesięciu druhów z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej. Dzięki otrzymanemu wsparciu jednostka poprawi swoją gotowość bojową, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl.