ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów - 27 czerwca 2024 r. [ PDF ]

ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 27 czerwca 2024 r. [ PDF ]

Informujemy, że w okresie wakacyjnym na terenie Gminy Magnuszew organizowane są półkolonie letnie dla uczniów ze wszystkich szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Magnuszew.

W Szkole Podstawowej w Rozniszewie i ZSiPO w Magnuszewie odbędą się półkolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla uczniów, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS w pełnym zakresie.


Terminy półkolonii:

Szkoła Podstawowa w Rozniszewie: 22.07.2024 r. do 2.08.2024 r.

ZSiPO w Magnuszewie: 29.07.2024 r. do 9.08.2024 r.

Dodatkowo w terminie od 15.07.2024 r. do 26.07.2024 r. w ZSiPO w Magnuszewie organizowane są półkolonie dla uczniów, których rodzice są czynni zawodowo (pracujący). 

Szczegółowe informacje dotyczące półkolonii dostępne są u Dyrektorów placówek:

Szkoła Podstawowa w Rozniszewie

P. Agnieszka Suska 48 621-90-05

ZSiPO w Magnuszewie

P. Agnieszka Kozłowska: 48 621-70-34

BURMISTRZ MAGNUSZEWA

Wojciech Wachnik

W dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej, podczas której zgodnie, z art. 28aa ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), rozpatrywany będzie raport o stanie Gminy Magnuszew za rok 2023.
Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której udział wziąć mogą mieszkańcy gminy. Aby zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, w terminie do dnia 26 czerwca 2024 roku do godz. 15:30.

Formularz zgłoszenia [ DOCX ]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Miejskiej w Magnuszewie - 27 czerwca 2024 [ PDF ]