pasek loga LSR PSWPR 2023 20271

o zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji, które będą miały największe szanse  wsparcia z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa  Działania ,,Puszcza Kozienicka”  na lata 2023-2027 i planowanym budżecie dla poszczególnych  celów i przedsięwzięć.

Opracowana przez LGD "Puszcza Kozienicka" Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego  przez Społeczność ma charakter monofunduszowy, a jej podstawowym źródłem finansowania będzie PS WPR na lata 2023-2027, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Mając na uwadze rolę LGD we wspieraniu włączenia społecznego szczególny nacisk zostanie położony na  potrzeby zdiagnozowanych na obszarze objętym LSR, grup osób w niekorzystnej sytuacji, tj.: osób z niepełnosprawnościami i kobiet oraz zdefiniowanych  grupy interesariuszy, szczególnie istotnych  z punktu widzenia realizacji LSR: seniorów (osoby, które ukończyły 60 rok życia) i ludzi młodych (do 25 roku życia).

W Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) przewidziano przedsięwzięcia, które będą realizowane przez jednostki różnych sektorów z różnych gmin. Są to zarówno osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie korzyści i dążenie do jak najwyższego stopnia osiągnięcia celów z uwzględnieniem wzajemnych powiązań gospodarczych czy społecznych.
Planowane przedsięwzięcia będą realizowane we wszystkich gminach obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) w następujących  gminach: Kozienice, Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Magnuszew, Gniewoszów, Sieciechów i Grabów nad Pilica.

Więcej informacji na temat głównych założeń LSR na lata 2023-2027, zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji i planowanych naborach ,na bieżąco będzie można znaleźć na stronie internetowej www.lgdkozienice.pl  wdrażanie LSR 2023-2027  oraz uzyskać bezpośrednio w siedzibie biura:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka"
ul. Mikołaja Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice
tel. 48/366 18 99,  tel. kom. 793 864 252, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Czas pracy biura LGD:  poniedziałek - piątek: 8.00 -16.00

 W LSR zaplanowano realizację następujących celów oraz przedsięwzięć które obrazuje poniższa tabelka:

tabela cele i przedsiewziecis 2024 do kampanii informacyjnej LGD