W dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godz. 12:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Magnuszewie odbędzie się Sesja Rady Miejskiej, podczas której zgodnie, z art. 28aa ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), rozpatrywany będzie raport o stanie Gminy Magnuszew za rok 2023.
Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której udział wziąć mogą mieszkańcy gminy. Aby zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób, w terminie do dnia 26 czerwca 2024 roku do godz. 15:30.

Formularz zgłoszenia [ DOCX ]