WYPOCZYNEK LETNI W FORMIE

KOLONII DLA DZIECI ROLNIKÓW
z dofinansowaniem z KRUS

organizatorem wypoczynku jest :

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych
im. Teresy Kras , ul. Kościelna 5a/1, 20-301 Lublin

Pośrednictwem w naborze uczestników KOLONII LETNICH zajmuje się
GOPS w Magnuszewie tel. 48 6217085 pokój nr 12 (parter).

KOLONIE W GÓRACH - PROGRAM [ PDF ]

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW - INFORMACJA DLA RODZICÓW [ PDF ]

Opłata rodziców za 9 - dniowe KOLONIE wynosi 600 zł.
Termin KOLONII : 11 SIERPIEŃ 2024 r –19 SIERPIEŃ 2024 r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Termin naboru upływa 28 CZERWCA 2024.