Zarządzenie Nr 48/2024
Burmistrza Magnuszewa
z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Magnuszew