ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 7 czerwca 2024 r. [ PDF ]