Zarządzenie Nr 40/2024
Burmistrza Magnuszewa
z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie określenia przerw w pracy, dyżurów i zasad ich organizacji dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew w 2024 r.