Uchwała Nr I/3/24
Rady Miejskiej w Magnuszewie
z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Magnuszewie.