Uchwała Nr I/2/24
Rady Miejskiej w Magnuszewie
z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Magnuszewie.