Zarządzenie Nr 44/2023
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 27 kwietnia 2023r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie