Zarządzenie Nr 43/2023
Wójta Gminy Magnuszew
z dnia 4 maja 2023r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Rozniszewie