czytelnictwo 2 0

Miło nam poinformować, iż Gmina Magnuszew po raz kolejny otrzymała dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Dzięki pozyskanemu wsparciu dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Chmielewie, Rozniszewie, Przydworzycach i Mniszewie zakupione zostaną nowości wydawnicze dostosowane do ich wieku. Dodatkowo księgozbiory w Szkole Podstawowej w Chmielewie oraz Szkole Podstawowej w Magnuszewie wzbogacą się o nowości wydawnicze w szczególności książki historyczne w tym poświęcone historii Polski XX wieku oraz brakujące lektury. Zakupione zostaną także niezbędne elementy wyposażenia. Celem realizowanego programu jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań dzieci i uczniów przez promocję czytelnictwa. We wszystkich placówkach zorganizowane zostaną również akcje popularyzujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.
Koszt całości zadania to 28 750,00 zł, z czego pozyskana dotacja to kwota 23 000,00 zł, zaś kwota 5 750,00 zł to środki własne gminy.