poznaj polske 2023

Informujemy, iż Gmina Magnuszew otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" będącego częścią Polskiego Ładu. Pierwszeństwo w aplikowaniu o środki w tegorocznej edycji programu miały placówki, które nie skorzystały z dofinansowania w latach ubiegłych, dlatego wsparciem z terenu naszej gminy objęto jedynie Szkołę Podstawową w Rozniszewie.

W ramach realizowanego zadania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rozniszewie zostaną zorganizowane wycieczki mające na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Planowany koszt całości zadania to 37 445,00 zł z których otrzymana dotacja to 25 000,00 zł, zaś kwota 12 445,00 zł to wkład własny, który zostanie wniesiony przez rodziców uczniów uczestniczących w wycieczkach.