ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 19 stycznia 2023 r. [ PDF ]