kgw w chmielewie notatka promocyjna


Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielewie - Aktywne Kobiety, w 2022 roku złożyło ofertę na realizację w województwie mazowieckim zadania publicznego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”. Jako jedno kół, otrzymało dofinasowanie w kwocie 6800 zł na realizację zaplanowanego we wniosku zadania. W ramach zadania pn. „Razem dla wsi” zakupiono wyposażenie niezbędne do realizacji celów statutowych koła.

KGW w Chmielewie Aktywne Kobiety