Magnuszew, dnia 16.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW

O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Magnuszew na lata 2022-2032".