ZAWIADOMIENIE - Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 26 września 2022 r. [ PDF ]