Uprzejmie informujemy, że do Urzędu Gminy w Magnuszewie wpłynął protokół nr 22/2022 z posiedzenia KOPI z 5 lipca 2022 r., na którym rozpatrzono zadanie pn. "Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Magnuszew - Ryczywół wraz z uzyskaniem Decyzji o środowiskowych Uwarunkowaniach". W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą zapoznać się z w/w protokołem w pokoju nr 12 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu Gminy.